6fest-3-23

Младежки театър „Смехоранчета“ на 6Fest в Шести участък, 6 октомври 2018. Фотограф: Ели Дели